Strategie voor 'deelgebied' Zuidoost

In conceptfase Auto Fiets en voetganger Trein, tram, bus

De uitdaging

Het sluipverkeer op de wegen rond Lier zorgen voor heel veel hinder. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door files op de interregionale hoofdwegen.

Sluipverkeer verminderen rond Lier

Het plan

Het versterken van het voorzieningenniveau, gecombineerd met het vergroten van de rol van de fiets in het lokale vervoer en in de verplaatsingen wordt beschouwd als een goede piste. Ook het versterken van de aansluiting op de E313, de E19, de N10 en R1 is heel gewenst. Tevens dient het makkelijker te worden om met de auto en fiets de trein richting Mechelen en Brussel te nemen, of de trein, tram of bus richting Antwerpen te nemen. Ook vervoer op maat kan in dit gebied een belangrijke aanvullende functie krijgen

Voorzieningsniveau versterken in combinatie met rol van de fiets
Aansluitingen versterken
Vervoer op maat

De fasering

Fasering nog niet gekend