Strategie voor 'deelgebied' Zuid

In conceptfase Auto Fiets en voetganger Trein, tram, bus

De uitdaging

Dit gebied kenmerkt zich door versnipperde ruimte van kernen, linten en voorzieningen. Er zijn relatief veel bedrijventerreinen met bijhorende logistieke stromen, maar zonder sterke aansluiting met een mobiliteitsnet.

Aanlsuiting mobiliteitsnet creëren

Het plan

De hiërarchie versterken en de verkeersveiligheid vergroten. De fiets kan een duidelijke grote rol krijgen. Aansluitingen op de tram- en busverbindingen naar Antwerpen moeten worden versterkt.

Versterking van hiërarchie
Meer verkeersveiligheid
Betere tram- en busverbindingen

De fasering

Fasering nog niet gekend