Strategie voor 'deelgebied' Wijnegem & Wommelgem

In conceptfase Auto Fiets en voetganger Trein, tram, bus

De uitdaging

Relatief verstedelijkt gebied dat door veel doorgaand verkeer veel hinder ondervindt. Ook is er veel kris-krasverkeer zonder duidelijke indeling van de mobiliteitsmodi in het gebied.

Verstedelijkt gebied met veel hinder
Verschillende mobiliteitsmodi herindelen

Het plan

In dit gebied zijn er veel kansen voor het ontwikkelen van P+R faciliteiten. Daarnaast dienen ook de hiërarchie van het wegennet herbekeken te worden en de aansluitingen op de hoofdwegen. Op lokaal en regionaal niveau moet er meer ruimte gecreëerd worden voor de fiets.

Ontwikkeling P+R faciliteiten
Herindeling van het wegennet
Meer fietsmogelijkheden creëren

De fasering

Fasering nog niet gekend