Strategie voor 'deelgebied' Kapellen, Brasschaat, Ekeren en Schoten

In conceptfase Auto Fiets en voetganger Trein, tram, bus

De uitdaging

Dit gebied kent een relatief hoge verstedelijking en een sterke oriƫntatie op Antwerpen en de nabijheid van logistieke clusters rond haven. Toch worden de verschillende mobiliteitsmodi te weinig bediend om die centra te bereiken.

Te weining bediening van de verschillende mobiliteitsmodi

Het plan

De rol van het spoor, net als de assen van het openbaar vervoer dient versterkt te worden. De rol van de fiets moet vergroot worden. De interregionale wegen die door het gebied lopen kunnen meer benut worden voor het verkeer van en naar dit gebied door ook de aansluitingen ermee te versterken.

Versterking van rol van het spoor en assen openbaar vervoer
Vergroting van rol van de fiets
Meer benut van interregoinale wegen door aansluitingen

De fasering

Fasering nog niet gekend