Regionale aansluitingen op hoofdwegen verbeteren

In conceptfase Auto

De uitdaging

Het verkeer vanuit Gent, Leuven, Brussel en Limburg moet over de voorziene hoofdwegen, maar de doorstroomsnelheid staat daar structureel onder druk en bovendien zijn er te weinig kwalitatieve aansluitingen vanuit de regiogebieden. Dit werkt hinderlijk en gevaarlijk sluipverkeer in de hand.

Doorstroomsnelheid staat onder druk
Weinig kwalitatieve aansluitingen

Het plan

Verbeteringen aan de aansluitingen met de klassieke steenwegen zouden verbeterd worden met onder andere rechtstreekse connecties met de hoofdwegen in beide richtingen. Uitgangspunt daarbij is dat het hoofdwegennet vanuit de onderliggende regio bereikbaar is binnen 15 à 20 minuten. Dit vraagt om directe routevoering naar de hoofdwegen, verbeteringen aan de op- en afritten en waar mogelijk ongelijkvloerse kruisingen in de regio.

Aansluitingen met hoofdwegen verbeteren
Directe routevoering
Op- en afritten verbeteren

De fasering

Fasering nog niet gekend