Ontvlechten of ontwarren van de verschillende modi in de stadsregio

In conceptfase Auto

De uitdaging

Het door elkaar laten lopen van verschillende modi zorgt vaak voor slechte en conflictueuze doorstroming voor elk van deze modi.

Slechte doorstroming door verschillende modi

Het plan

Op dit moment zijn geen concrete projecten bekend, zeker is wel dat er zal ingezet moeten worden op zowel horizontale als verticale ontvlechting. Horizontale ontvlechting betekent dat bijvoorbeeld fiets en openbaar vervoer wordt gescheiden naast elkaar. Verticale ontvlechting betekent dat bijvoorbeeld trams van verschillende lijnen boven (of onder elkaar) rijden in een tunnel, of een fietsbrug boven de singel. Dit noemt men ongelijkvloerse oplossingen.

Inzetten op horizontale en verticale ontvlechting

De fasering

Fasering nog niet gekend