Mobiliteitsknopen

In conceptfase Auto

De uitdaging

Op dit moment wordt het potentieel voor combimobiliteit in de vervoersregio onderbenut door de afwezigheid van mobiliteitsknopen waar het overstappen op andere modaliteiten makkelijk en comfortabel is.

Potentieel voor combimobiliteit wordt onderbenut
Afwezigheid van mobiliteitsknopen

Het plan

Per gemeente (33) in de vervoersregio dient er een duidelijke halte of station waar ingezet wordt op voor- en natransport met de fiets en indien nodig voortransport met de auto. Deze mobiliteitsknoop wordt dan ook aangetakt op het A-net, het regionale netwerk voor het openbaar vervoer. In de mobiliteitsknoop worden ook andere mobiliteitsdiensten en het deelaanbod gecentraliseerd. Dit aanbod kan verschillen afhankelijk van de omvang van de gemeente (kern). Ook kan er ingezet worden op specifieke knooppunten bij bedrijventerreinen. Een concreet voorbeeld hiervan is Umicore in Hoboken waar het bedrijf zelf deelfietsen aanbiedt bij de aanlegplaats van de veerboot van Hoboken.

Per gemeenten duidelijke mobiliteitsknopen
Inzetten op specifieke knooppunten bij bedrijventerreinen

De fasering

Fasering nog niet gekend