Het A-net

In conceptfase Fiets en voetganger Trein, tram, bus

De uitdaging

Het reizen binnen de vervoersregio Antwerpen moet sneller, meer betrouwbaar en frequenter. Hiervoor is absoluut een grote kwaliteitssprong nodig.

Reizen binnen Antwerpen moet sneller, betrouwbaarder en frequenter

Het plan

Er wordt ingezet op de ontwikkeling van een dragend regionaal netwerk van snelle, frequente, veilige en comfortabele openbaar vervoerverbindingen. Dit omvat volgende pijlers:Voorstandsnetwerk voor de trein
Sneltram voor betere verbinding
Hoogwaardige busverbindingen

De fasering

Fasering nog niet gekend