Waarom Routeplan 2030?

De mobiliteit in de brede Antwerpse regio blijft nog toenemen. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich ook in de toekomst kan verplaatsen is er ‘een masterplan’ nodig, waarin voor elke vorm van mobiliteit zwaar wordt geïnvesteerd. Het Routeplan 2030, waarbij 33 gemeenten in de brede regio betrokken zijn, staat nog in de kinderschoenen. Er zijn onder meer plannen voor nieuwe tramlijnen, fietsostrades en nieuwe snelle autoverbindingen tussen kleinere gemeenten en bestaande autosnelwegen.

Vlotter verkeer

Het Routeplan, waarvan gehoopt wordt dat het in 2030 is uitgevoerd, heeft al belangrijkste doel om de mobiliteit in de brede regio letterlijk en figuurlijk in beweging te houden.

Veiligere wegen

Door wegen heraan te leggen, meer en betere fietspaden te voorzien en het openbaar vervoer verder uit te breiden, moet ook de verkeersveiligheid in de Antwerpse regio verhogen.

Leefbare regio

De investeringen in het Routeplan 2030 moeten de modal shift, waarbij minstens de helft van de verplaatsingen niet uit auto’s bestaat, stimuleren. Dat zorgt niet alleen voor een betere doorstroming, maar ook voor veiligere en meer leefbare buurten.

De 14 projectonderdelen:

Strategie voor 'deelgebied' Zuid

Auto Fiets en voetganger Trein, tram, bus
In conceptfase Zone-2 2x

Strategie voor 'deelgebied' Zuidoost

Auto Fiets en voetganger Trein, tram, bus
In conceptfase Zone-9 2x

Strategie voor 'deelgebied' Wijnegem & Wommelgem

Auto Fiets en voetganger Trein, tram, bus
In conceptfase Zone-8 2x

Strategie voor 'deelgebied' Oost

Auto Fiets en voetganger Trein, tram, bus
In conceptfase Zone-7 2x

Strategie voor 'deelgebied' Noord

Auto Fiets en voetganger Trein, tram, bus
In conceptfase Zone-5 2x

Strategie voor 'deelgebied' Kapellen, Brasschaat, Ekeren en Schoten

Auto Fiets en voetganger Trein, tram, bus
In conceptfase Zone-6 2x

Strategie voor 'deelgebied' West

Auto Fiets en voetganger Trein, tram, bus
In conceptfase Zone-3 2x

Strategie voor 'deelgebied' Havencomplex

Auto Fiets en voetganger Trein, tram, bus
In conceptfase Zone-4 2x

Strategie voor internationaal en interregionaal openbaar vervoer

Auto Fiets en voetganger Trein, tram, bus
In conceptfase Strategie-voor-internationaal-en-interregionaal-OV

Het A-net

Fiets en voetganger Trein, tram, bus
In conceptfase Anet

Regionale aansluitingen op hoofdwegen verbeteren

Auto
In conceptfase Regionale-aansluitingen-op-hoofdwegen-verbeteren

Ontvlechten of ontwarren van de verschillende modi in de stadsregio

Auto
In conceptfase Ontvlechten-van-verschillende-modi-in-stadsregio

Mobiliteitsknopen

Auto
In conceptfase Mobilitietsknopen

5 schillen in de parkeeropties

Auto
In conceptfase 5schillenindeparkeeropties