Waterpark

Goedgekeurd Auto Fiets en voetganger

Kostprijs: €63.000.000

-

De uitdaging

Een oplossing zoeken voor de beperkte capaciteit van het waterzuiveringsstation van Aquafin.

Capaciteit verhogen van het waterzuiveringsstation Aquafin

Het plan

In een eerste fase worden middelen voorzien voor een kleinere kap van enkele tientallen meter en een proefproject van het waterpark. Ter hoogte van waterzuiveringsstation Aquafin wordt de Ring een stukje overkapt. Er wordt ook een waterpark aangelegd, waar water op een natuurlijke manier wordt gezuiverd. Omdat de capaciteit van Aquafin onvoldoende is bij zware buien wordt water ongezuiverd in het Lobroekdok geloodst. Daaraan komt een einde, als ook aan de overstromingen in Deurne. Delen van het waterpark worden opgesteld voor publiek.

Overkapping
Aanleg van een waterpark
Waterpark2

De fasering

Fasering nog niet gekend