Stille Bermen Zwijndrecht

Goedgekeurd Auto Fiets en voetganger

Kostprijs: €48.000.000

De uitdaging

Geluidsoverlast voor woonzones rond de ring in Zwijndrecht verminderen.

Geluidsoverlast verminderen

Het plan

In Zwijndrecht worden geluidsbermen en – schermen aangebracht van acht meter hoog. Aan de kant van de snelweg krijgt de berm een steile wand; aan de andere kant een glooiende helling waarop bomen worden geplant. Op de geluidsschermen komen zonnepanelen. Door de snelheid te verlagen tot 90 km per uur en fluisterasfalt te leggen, kan de geluidsoverlast voor de bewoners verminderd worden met liefst 10 decibel, wat overeenkomt met de helft minder.

Plaatsen van geluidsbermen-en schermen
Zonnepanelen plaatsen
Snelheid verlagen en aanleg fluisterasfalt
Stille-bermen_Zwijndrecht1

De fasering

Fasering nog niet gekend

Jan De Voslei & A12

/Over de ring

Stille Bermen Linkeroever

/Over de ring