Stille Bermen Linkeroever

Goedgekeurd Auto Fiets en voetganger

Kostprijs: €63.000.000

De uitdaging

Geluidsoverlast voor woonzones rond de ring in Linkeroever verminderen en woonzones verfraaien.

Geluidsoverlast verminderen
Woonzones opknappen

Het plan

Het geluidswerende project in Zwijndrecht wordt doorgetrokken naar Linkeroever. Ook hier komen geluidsbermen en – schermen van 8 meter hoog. In combinatie met fluisterasfalt en een snelheidsbeperking van 90 km per uur zal de geluidsoverlast met de helft verminderen. De geluidsbermen komen tussen de Kennedytunnel en de nog te bouwen Scheldetunnel, en ten noorden van de E34 langers natuurgebied Blokkersdijk. Zo wordt de snelweg aan het zicht onttrokken.

Plaatsing van geluidsbermen- en schermen
Snelheidsbeperking en fluisterasfalt
Stille-bermen-Linkeroever2

De fasering

Fasering nog niet gekend