Steenborgerweert / Kap Dam

Goedgekeurd Auto Fiets en voetganger

Kostprijs: €15.000.000

-

De uitdaging

Een groene verbinding creëren tussen Merksem en Spoor Noord.

Groene verbinding creëren

Het plan

Ter hoogte van de wijk Dam komt een overkapping, die sowieso al was voorzien omdat onder dit dak het begin van de kanaaltunnels onder de dokken en het Albertkanaal bevindt. Zo komt er ruimte voor een park. Verder komt er een fietsbrug over het kanaal, de Ingenieur Menneslaan wordt een wandelpromenade met rondom sportvelden, speeltuinen, een jeugd- en wijkhuis, buurtpleintjes en volkstuintjes.

Plaatsing van overkapping
Aanleg van een park
Aanleg van een fietsbrug
Steenborgerweert-Kap Dam2

De fasering

Fasering nog niet gekend

Bermenlandschap langs de verlaagde Ring

/Over de ring

Stationsomgeving Luchtbal

/Over de ring