Noordkasteel

In uitvoering Auto Fiets en voetganger

Kostprijs: €14.000.000

-

De uitdaging

Van het Noordkasteel opnieuw een aantrekkelijk recreatiegebied maken dat via de fiets bereikbaar is vanaf het Eilandje en het Droogdokkenpark.

Opwaardering voor 'vergeten' recreatiegebied
Beter bereikbaar maken voor fietsers

Het plan

De zwemvijver wordt heringericht, de Zeevaartschool en het Oosterweelkerkje en de SAMGA-silo’s blijven behouden en worden verbonden met het Noordkasteel. Op deze plek komen de op- en afritten voor de haven en komt de Ring nog een keer bovengronds.

Heraanleg zwemvijver
Aanleg van op-en afritten voor de Antwerpse haven
Ring blijft hier bovengronds
Noordkasteel2

De fasering

Fasering nog niet gekend

Scheldebrug

/Over de ring

Bermenlandschap langs de verlaagde Ring

/Over de ring