Bermenlandschap langs de verlaagde Ring

Goedgekeurd Auto Fiets en voetganger

Kostprijs: €70.000.000

-

De uitdaging

Geluidshinder en overlast van luchtverontreiniging voor omwonenden in zone Noord verminderen. Dit stuk van de ring voorbereiden voor overkapping in een latere fase

Vermindering van geluidsoverlast en luchtverontreiniging
Voorbereiding overkapping ring Noord

Het plan

De Ring wordt noordwaarts tot aan de Masurebrug verlaagd. Tussen de snelweg en de woonwijk Lambrechtshoeken in Merksem worden schermen en bermen geplaatst met een hoogte van 10 meter. Aan de Masureberg komt een uitkijkheuvel. Het verhoogde bermlandschap kan uitgroeien tot een buurtpark voor Merksem.

Verlaging van de ring
Plaatsen van schermen en bermen
Uitkijkheuvel
Bermenlandschap-langs-de-verlaagde-ring2

De fasering

Fasering nog niet gekend

Noordkasteel

/Over de ring

Steenborgerweert / Kap Dam

/Over de ring