Waarom een overkapping van de Ring?

De overkapping van de Ring, of althans de grootste delen ervan, moet ervoor zorgen dat de leefbaarheid langsheen deze stedelijke snelweg forst toeneemt. Vorig jaar werden achttien leefbaarheidsprojecten geselecteerd. Die moeten klaar zijn tegen 2030. Het gaat om plekken die ofwel het makkelijkst te overkappen zijn of er de grootste nood aan hebben. Onder meer Luchtbal en de spaghettiknoop tussen het Zuid en het Kiel staan vooraan op de agenda. Vijf verschillende teams werken op dit moment aan de verdere uitwerking van de leefbaarheidsprojecten.

Vlotter verkeer

De overkapping van de Ring heeft weinig of geen invloed op de verkeersstromen. Wel zitten er in de leefbaarheidsprojecten nieuwe fietspaden en verbeterde NMBS-stations. Onder meer op het Zuid en op de Luchtbal, waar de huidige stations worden opgewaardeerd.

Veiligere wegen

De impact van de overkapping op de verkeersveiligheid is beperkt. Dat is niet het hoofddoel van dit project. De veiligheid voor de zwakke weggebruiker zal wel gevoelig verhogen. Op verschillende plekken op en naast de Ring zullen voet- en fietspaden komen en zal de auto geweerd dan wel gescheiden worden van het overige verkeer.

Leefbare regio

Wanneer de overkapping van de Ring een feit is, en dat is ruim voorbij 2030, zal de leefkwaliteit in Antwerpen fors zijn toegenomen. Tegen dan zullen er nieuwe woonwijken langs de ondergrondse Ring staan. Auto’s moeten over twintig jaar vervangen zijn door groen, huizen en pleinen.

De 18 projectonderdelen:

Noordkasteel

Auto Fiets en voetganger
In uitvoering Noordkasteel3

Bermenlandschap langs de verlaagde Ring

Auto Fiets en voetganger
Goedgekeurd Bermenlandschap-langs-de-verlaagde-ring1

Steenborgerweert / Kap Dam

Auto Fiets en voetganger
Goedgekeurd Steenborgerweert-Kap Dam2

Stationsomgeving Luchtbal

Fiets en voetganger Trein, tram, bus
Goedgekeurd Stationsomgeving-luchtbal2

Kap Sportpaleis

Auto Fiets en voetganger
Goedgekeurd Kap-Sportpaleis

Bermenlandschap Albertkanaal

Auto Fiets en voetganger
Goedgekeurd Bermenlandschap-Albertkanaal

Waterpark

Auto Fiets en voetganger
Goedgekeurd Waterpark1

Nieuw Oost

Fiets en voetganger Trein, tram, bus
Goedgekeurd Nieuwoost2

Schijnvallei / Hof ter Lo

Auto Fiets en voetganger
Goedgekeurd Schijnvallei-Hofterlo2

Ringpark

Auto Fiets en voetganger
Goedgekeurd Ringpark2

Scheldebalkon

Fiets en voetganger Trein, tram, bus
Goedgekeurd Scheldebalkon1

Park Knoop Zuid

Auto Fiets en voetganger Trein, tram, bus
Goedgekeurd Parkknoopzuid1

Bermen van Knoop Zuid tot Lemanstraat

Auto Fiets en voetganger Trein, tram, bus
Goedgekeurd Bermenknoopzuid1

Jan De Voslei & A12

Auto Fiets en voetganger Trein, tram, bus
Goedgekeurd Jan-De-Voslei_A12

Stille Bermen Zwijndrecht

Auto Fiets en voetganger
Goedgekeurd Stille-bermen_Zwijndrecht2

Stille Bermen Linkeroever

Auto Fiets en voetganger
Goedgekeurd Stille-bermen-Linkeroever1

Voltooien fietsnetwerk

Fiets en voetganger
Goedgekeurd Voltooienfietsnetwerk2

Scheldebrug

Fiets en voetganger
Goedgekeurd Scheldebrug