Scheldetunnel

In conceptfase Auto Fiets en voetganger

De uitdaging

Om de Ring rond te maken moet er een derde Schelde-oeververbinding komen. Die zal ervoor zorgen dat de huidige Ring wordt aangesloten op de snelweg ter hoogte van Zwijndrecht.

Betere verbinding

Het plan

Op Linkeroever, ter hoogte van de Blokkersdijk en het Sint-Annabos, wordt gestart met het boren van een tunnel. Die zal aan de overkant van de Schelde, ten noorden van het Noordkasteel, naar boven komen. De tunnel is 1,8 kilometer lang en zal bestaan uit drie rijstroken in elke richting. Er komt ook een zes meter brede koker voor fietsers.

Aanleg van tunnel
Koker voor fietsers

De fasering

Fasering nog niet gekend

Linkeroever

/Oosterweel

Oosterweelknooppunt

/Oosterweel