Oosterweelknooppunt

In conceptfase Auto

De uitdaging

Omdat één lange tunnel onder de Schelde de dokken in de haven om veiligheids- en andere redenen niet mogelijk is, moet er een knooppunt komen dat de twee verbindt.

Nieuw knooppunt

Het plan

In de omgeving van de beschermde kerk van Oosterweel, komt een op- en afrittencomplex met vertakkingen richting haven en het meest noordelijke deel van de stad. Dat knooppunt is meteen ook de plek waar de Scheldetunnel bovenkomt. Het knooppunt zal onder straatniveau liggen en de Scheldetunnel met de verderop gelegen kanaaltunnels verbinden. Mogelijk wordt een deel van dit knooppunt overkapt.

Aanleg van op- en afrittencomplex onder straatniveau

De fasering

Fasering nog niet gekend