Linkeroever

In uitvoering Auto

De uitdaging

Het sluipverkeer, dat files op de Ring wil omzeilen, ter hoogte van Linkeroever en Zwijndrecht aanpakken. Het verkeer van en naar Gent en/of Nederland van de Kleine Ring door Antwerpen weghalen.

Sluipverkeer aanpakken

Het plan

Er komen heraangelegde verkeersknooppunten. Die moeten ervoor zorgen dat het aan te leggen tracé van de Oosterweel via de toekomstige Scheldetunnel aansluit op de E34 richting kust en de E17 naar Gent. Verder wordt de Charles de Costerlaan op Linkeroever afgesloten voor het doorgaand verkeer. De laan wordt een fiets- en wandelboulevard. De Waaslandtunnel zal daardoor alleen nog gebruikt kunnen worden voor plaatselijk verkeer van en naar de rechterzijde van de Schelde

Heraanleg van verkeersknooppunten
Charles de Costerlaan wordt afgesloten voor doorgaand verkeer
Aanleg van fiets- en wandelboulevard
Oosterweel-linkeroever

De fasering

De Oosterweelwerf op Linkeroever is gestart op 1 maart met werkzaamheden op de E17. In een eerste fase, die loopt tot begin mei, zal de impact voor het verkeer beperkt zijn. Tijdens de tweede en de derde fase, die duren tot aan de zomer van 2020, wordt er wel hinder voor het verkeer verwacht.

Fase 1In uitvoering

Auto

Tussen de op- en afrittencomplexen 16 Kruibeke en 17 Zwijndrecht wordt gedurende 2 maanden in beide richtingen gewerkt aan de zijbermen van de autosnelweg. De pechstrook is hierdoor niet beschikbaar. Deze werken hebben weinig impact op de weggebruikers en gebeuren in 2 deelfases.

Fase 1A
Er wordt gewerkt aan de E17 tussen complex 16 Kruibeke en complex 17 Zwijndrecht. Aan de oprit Kruibeke richting Antwerpen op een strook van 500 meter. En aan de oprit Zwijndrecht richting Gent op een strook van 600 meter. Er zijn versmalde rijstroken voor het verkeer, geen pechstroken en een maximumsnelheid voor het verkeer.

Fase 1B
Werken op de E17 tussen complex 16 Kruibeke en complex 17 Zwijndrecht. Op de zuidzijde gaat het om een strook van 450 meter en op de noordzijde om een strook van 600 meter. Er is geen pechstrook en een versmalde rechterrijstrook.

Fase 2In uitvoering

Auto

Er wordt gedurende 2 maanden op de middenberm van de E17 tussen het op- en afrittencomplex 16 Kruibeke tot Antwerpen-West gewerkt. De linkerrijstrook wordt in beide rijrichtingen ingenomen door de werf. De pechstroken worden gebruikt als rijbaan. Zo kunnen we het aantal rijstroken behouden. De rijstroken zijn lokaal versmald en hier geldt een snelheidslimiet van 70 km/u. Er worden pechhavens voorzien.

Fase 3In uitvoering

Auto

Er wordt gewerkt aan de zijkanten van de E17 waarbij de pechstroken volledig worden ingenomen. Het verkeer rijdt in een aangepast snelheidsregime van 70 km/u over versmalde rijstroken. Er worden pechhavens voorzien.

Aansluiting R1-Noord

/Oosterweel

Scheldetunnel

/Oosterweel