Aansluiting R1-Noord

In conceptfase Auto

De uitdaging

Om het voor de mensen langs de noordelijke Ring (R1-Noord) leefbaar te houden en de doorstroming vlot te houden, moeten er een aantal ingrepen gebeuren ter hoogte van Luchtbal en Merksem.

Betere doorstroming van verkeer

Het plan

Het viaduct van Merksem wordt gesloopt en het verkeer zal daar in een sleuf rijden. De Groenendaallaan moeten een lokale straat te worden en ter hoogte van het waterzuiveringsstation in Borgerhout (tegenover Spoor Oost) komt er een op- en afrittencomplex. Er wordt nog volop onderzocht hoe deze beruchte ‘Hollandse Knoop’ tot een minimum kan beperkt worden.

Afbraak viaduct
Aanleg op- en afritten complex

De fasering

Fasering nog niet gekend

Kanaaltunnels

/Oosterweel

Linkeroever

/Oosterweel