Waarom de Noorderlijn?

De werken aan de Noorderlijn zijn gestart in 2016 en eindigen in de loop van 2020. In het project zit onder meer de aanleg van het autoluwe Operaplein met ondergrondse autotunnels en nieuw tramperrons. Ook de heraanleg van het tweede van de Frankrijklei en de volledige Italiëlei zitten in het project. Door die heraanleg zal er onder meer sinds decennia opnieuw een tram van de stad over de leien naar het noorden rijden. Ook op het Eilandje en de Noorderlaan zijn werken uitgevoerd in het kader van Noorderlijn.

Vlotter verkeer

Onder meer door de heraanleg van de Noorderlaan zal het verkeer, zowel auto’s, openbaar vervoer als fietsers, vlotter over de noordelijke invalsweg kunnen rijden. Door een tramlijn door te trekken tot aan de park and ride ter hoogte van ‘Havana’ op de Luchtbal zijn er ook meer alternatieven voor de auto.

Veiligere wegen

Zowel op de leien als op de Noorderlijn zijn er betere fiets- en voetpaden aangelegd. Die zorgen voor een verhoogd comfort. En auto’s en fietsers beter van elkaar gescheiden zijn neemt ook de veiligheid toe.

Leefbare regio

Door op de leien, de Noorderlaan en het Eilandje meer ruimte te geven aan het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers, neemt de leefbaarheid op deze trajecten toe.

De 9 projectonderdelen:

Heraanleg van de Frankrijklei tot aan De Keyserlei

Auto Trein, tram, bus
In uitvoering Noorderlijn-Frankrijklei

Bouw autotunnels

Auto
In uitvoering Noorderlijn-autotunnel

Ondergrondse parking

Auto Fiets en voetganger
In uitvoering Noorderlijn_Ondergrondse-parking

Premetrostation 'Opera'

Auto Trein, tram, bus
In uitvoering Noorderlijn_premetrostation-Opera2

Heraanleg Italiëlei

Auto Fiets en voetganger Trein, tram, bus
In uitvoering Noorderlijn_heraanleg-italiâlei

Heraanleg Franklin Rooseveltplaats

Auto Fiets en voetganger Trein, tram, bus
In uitvoering Noorderlijn_heraanleg-Franklin Roosevelt

Heraanleg Tunnelplaats

Auto Fiets en voetganger
In uitvoering Noorderlijn_heraanleg-tunnelplaats

Hardenvoort

Fiets en voetganger Trein, tram, bus
In uitvoering Noorderlijn-hardenvoort

Tramlijn Londenstraat, Havenhuis

Trein, tram, bus
In uitvoering Noorderlijn_Londestraat-havenhuis