Fietspaden Frankrijklei, Italiëlei, Antwerpen

In uitvoering Fiets en voetganger

De uitdaging

Verbetering fietspaden (in kader totale heraanleg Noorderlijn)

Fietspaden verbeteren

Het plan

Aanleg van een verhoogd fietspad in rode asfalt aan beide zijden van de Frankrijklei en Italiëlei.

Aanleg van verhoogd fietspad

De fasering

Fasering nog niet gekend

Fietsoversteek Nationale Bank, Mechelsesteenweg, Antwerpen

/Fietsnetwerk Antwerpen

Districtenroute, Groenenborgerlaan, Wilrijk

/Fietsnetwerk Antwerpen